3η Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Φλώρινας -Προτεινόμενα μέτρα και χωροθέτηση παρεμβάσεων

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Φλώρινας μπαίνει στην τελική ευθεία με την διεξαγωγή της 3ης Διαβούλευσης κατά την οποία ζητείται η τοποθέτηση φορέων και πολιτών ως προς τις προτεινόμενες παρεμβάσεις-μέτρα του σχεδιασμού τα οποία αναπτύχθηκαν από την ομάδα μελέτης.

Παρακάτω παρατίθενται οι κατηγορίες των παρεμβάσεων του ΣΒΑΚ. Επιλέγοντας κάθε κατηγορία μπορείτε να δείτε:
Α – Λίστα και περιγραφή των μέτρων που κάθε εμπεριέχονται σε κάθε κατηγορία
Β- Χωροθέτηση των προτεινόμενων μέτρων σε χάρτες ανά χρονικό ορίζοντα

Στην συνέχεια, αφού δείτε τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, καλείστε να τοποθετηθείτε επί αυτών μέσω του ακόλουθου: Σύνδεσμος υποβολής τοποθέτησης

1. Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας πεζών και ΑΜΕΑ
2. Παρεμβάσεις οδικής υποδομής και διαχείρισης κυκλοφορίας
3. Παρεμβάσεις υποδομών μετακίνησης με ποδήλατο
4. Παρεμβάσεις διαχείρισης στάθμευσης
5. Παρεμβάσεις σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
6. Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και αλλαγής νοοτροπίας
7. Παρεμβάσεις εμπορευματικών μεταφορών
8. Παρεμβάσεις προώθησης ηλεκτροκίνησης