ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Μετά την διεξαγωγή της έρευνα ερωτηματολογίου, σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεών μου εντός του Δήμου Φλώρινας, ακολουθεί η διαδικτυακή δημοσκόπιση για την επιλογή επιθυμητο΄θυ σεναρίου-κατεύθυνσης για το ΣΒΑΚ του Δήμου Φλώρινας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα της δημοσκόπισης δεν σημαίνει πως το τελικό σενάριο δεν θα περιλαμβάνει στοιχεία και από τα υπόλοιπα. Συνεπώς με την επιλογη ενός σεναρίου δεν αποκλείετε αυτόματα τα θετικά χαρακτηριστικά που μπορεί να υφίστανται στα υπόλοιπα, απλά δίνετε μια κατεύθυνση, ή αλλιώς μια έμφαση στην οποία θα κινηθεί ο σχεδιασμός του Δήμου για την κινητικότητα.
«Διαδικτυακή δημοσκόπιση επιλογής επιθυμητού σεναρίου κινητικότητας στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Δήμου Φλώρινας«

Προηγούμενες έρευνες:

«Έρευνα μετακινήσεων για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Φλώρινας»