ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Τα στάδια εξέλιξης του ΣΒΑΚ του Δήμου Φλώρινας βασίζονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες ELTIS και αποτυπώνονται με την μορφή ενός κύκλου 4 σταδίων και 12 επιμέρους βημάτων.

Παρακάτω έχετε την δυνατότητα, επιλέγοντας κάθε στάδιο, να ενημερωθείτε για τα περιεχόμενα και τις διεργασίες που εμπεριέχονται σε αυτό καθώς και αποτελέσματα που αφορούν την εξέλιξη του σχεδίου για τον Δήμο Φλώρινας

  1. Προετοιμασία και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
  2. Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων και στρατηγικής για την κινητικότητα
  3. Σχεδιασμός των μέτρων και σχέδιο δράσης
  4. Υλοποίηση σχεδιασμού και παρακολούθησή του