Στάδιο Α’ : Προετοιμασία και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

Σε αυτό το στάδιο αποτυπώνονται τα προβλήματα της πόλης αναφορικά με την κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων, αλλά και οι προς ανάδειξη ευκαιρίες. 

H εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης αποτιμάται μέσω της αξιολόγησης της κινητικότητας ως προς 6 τομείς ανάλυσης:

  • Ήπια κινητικότητα (Πεζή μετακίνηση & ποδήλατο)
  • Στάθμευση
  • Μηχανοκίνητη κυκλοφορία
  • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
  • Οδική Ασφάλεια
  • Χαρακτηριστικά μετακινήσεων

Η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης γίνεται με την βοήθεια ανασκόπησης συγκεκριμένων δεικτών ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός της πρόοδου κατά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Για την πλέον ρεαλιστική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή των πολιτών, ώστε να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων των κατοίκων της περιοχής (6ος τομέας ανάλυσης). Ο τρόπος συμμετοχής μπορεί να γίνει απαντώντας στο ερωτηματολόγιο, είτε με επισήμανση στο χάρτη σημείων και διαδρομών στην πόλη με τα προβλήματα που εντοπίζονται ή τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται.

Παράλληλα στο στάδιο αυτό διενεργείται και η Α’ Θεματική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς του Δήμου Φλώρινας. Για τα επισκόπηση του δελτίου τύπου με τα πρακτικά της διαβούλευσης, πατήστε ΕΔΩ

Αποτελέσματα ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης

Τα αποτελέσματα της αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης της κινητικότητας για την Φλώρινα φαίνονται ΕΔΩ.