Νέα – Ανακοινώσεις

Τηλεδιάσκεψη εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης

Ο Δήμος Φλώρινας προχωράει στο 2ο στάδιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη, με χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, σε συνεργασία με την εταιρία LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Στο δεύτερο στάδιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ, βάσει της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, η Ομάδα Εργασίας σε συνεργασία με την ομάδα μελέτης τουΣυνεχίστε να διαβάζετε «Τηλεδιάσκεψη εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης».

Αποτίμηση αποτελεσμάτων υφιστάμενης κατάστασης – Ανάλυση SWOT

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, πραγματοποιήθηκε εκτενή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης για την κινητικότητα στον Δήμο Φλώρινας. Σκοπός ήταν η διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης στις καθημερινές τους μετακινήσεις καθώς και των θετικών χαρακτηριστικών που διαθέτει το υφιστάμενο μεταφορικό σύστημα και πως αυτά μπορούν να βελτιωθούν ή να ενισχυθούν έναντιΣυνεχίστε να διαβάζετε «Αποτίμηση αποτελεσμάτων υφιστάμενης κατάστασης – Ανάλυση SWOT».

Ολοκληρώθηκε η 1η Θεματική Διαβούλευσης Φορέων για το ΣΒΑΚ Δήμου Φλώρινας

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Φλώρινας αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο που εκπονείται με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών στην πόλη για την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΣΒΑΚ αποτελεί ο Συμμετοχικός Σχεδιασμός τους, ο οποίος περιλαμβάνει διαδικασίες Διαβούλευσης με φορείς και πολίτες του Δήμου.Συνεχίστε να διαβάζετε «Ολοκληρώθηκε η 1η Θεματική Διαβούλευσης Φορέων για το ΣΒΑΚ Δήμου Φλώρινας».

Τηλεδιάσκεψη εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο της 1ης Διαβούλευσης

Με την παρούσα ανάρτηση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Φλώρινας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Φλώρινας, με χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Το ΣΒΑΚ θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο ο Δήμος Φλώρινας θα αναπτύξει, στη διάρκεια των επόμενων ετών, μια σειρά από παρεμβάσεις προς βελτίωσηΣυνεχίστε να διαβάζετε «Τηλεδιάσκεψη εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο της 1ης Διαβούλευσης».