Απαντώ στην έρευνα ερωτηματολογίου

σχετικά με τις ανάγκες μου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζω στις καθημερινές μου μετακινήσεις και πως θα θελα να είναι η πόλη μου στο μέλλον