Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Φλώρινας (ΣΒΑΚ) επιδιώκει την βελτίωση των μεταφορών και στόχο έχει να προτείνει μέτρα που μετατρέπουν την πόλη σε ένα ζωντανό, ευχάριστο και ασφαλές  περιβάλλον.

Με το ΣΒΑΚ του Δήμου Φλώρινας επιδιώκεται ο σχεδιασμός της κινητικότητας με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο.

Εξαιτίας της προσέγγισης που ακολουθούνταν τις περασμένες δεκαετίες, η λειτουργία των δρόμων συνδέεται με την κυριαρχία των οχημάτων, την ανάπτυξη ταχύτητας, τον εξοστρακισμό των πεζών. Με το ΣΒΑΚ εισάγεται μια νέα προσέγγιση. Οι δρόμοι αντιμετωπίζονται ως ζωντανός δημόσιος χώρος,  που μπορεί να υποδεχθεί ποικίλες δραστηριότητες και κάθε κατηγορία χρηστών.

Στο πλαίσιο της προοπτικής αυτής, σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στα στάδια επεξεργασίας του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας της πόλης σας και να διατυπώσετε τις απόψεις σας. Περισσότερα αναφορικά με τους τρόπους και την μέθοδο συμμετοχής σας στο ακόλουθο σύνδεσμο
Συμμετέχω στον σχεδιασμό

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΣΒΑΚ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο Τι είναι το ΣΒΑΚ;

Υφιστάμενη φάση έργου:
Ά Στάδιο – Προετοιμασία και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

Τελευταία νέα

Τηλεδιάσκεψη εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης

Ο Δήμος Φλώρινας προχωράει στο 2ο στάδιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη, με χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, σε συνεργασία με την εταιρία LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Στο δεύτερο στάδιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ, βάσει της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, η Ομάδα Εργασίας σε συνεργασία με την ομάδα μελέτης τουΣυνεχίστε να διαβάζετε «Τηλεδιάσκεψη εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης».

Αποτίμηση αποτελεσμάτων υφιστάμενης κατάστασης – Ανάλυση SWOT

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, πραγματοποιήθηκε εκτενή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης για την κινητικότητα στον Δήμο Φλώρινας. Σκοπός ήταν η διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης στις καθημερινές τους μετακινήσεις καθώς και των θετικών χαρακτηριστικών που διαθέτει το υφιστάμενο μεταφορικό σύστημα και πως αυτά μπορούν να βελτιωθούν ή να ενισχυθούν έναντιΣυνεχίστε να διαβάζετε «Αποτίμηση αποτελεσμάτων υφιστάμενης κατάστασης – Ανάλυση SWOT».

Ολοκληρώθηκε η 1η Θεματική Διαβούλευσης Φορέων για το ΣΒΑΚ Δήμου Φλώρινας

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Φλώρινας αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο που εκπονείται με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών στην πόλη για την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΣΒΑΚ αποτελεί ο Συμμετοχικός Σχεδιασμός τους, ο οποίος περιλαμβάνει διαδικασίες Διαβούλευσης με φορείς και πολίτες του Δήμου.Συνεχίστε να διαβάζετε «Ολοκληρώθηκε η 1η Θεματική Διαβούλευσης Φορέων για το ΣΒΑΚ Δήμου Φλώρινας».

Τηλεδιάσκεψη εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο της 1ης Διαβούλευσης

Με την παρούσα ανάρτηση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Φλώρινας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Φλώρινας, με χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Το ΣΒΑΚ θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο ο Δήμος Φλώρινας θα αναπτύξει, στη διάρκεια των επόμενων ετών, μια σειρά από παρεμβάσεις προς βελτίωσηΣυνεχίστε να διαβάζετε «Τηλεδιάσκεψη εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο της 1ης Διαβούλευσης».